Eliminatoria di Valgrisenche del 09/09/2018

Prima Categoria – 23 bovine

Ardita (630 kg)
di Savoretti Ines
Mourina (692 kg)
di Mosquet Stefano
Lince (646 kg)
di Bethaz Pierre
Brunette (762 kg)
di Squinabol Michel
Souris (679 kg)
di Borinato – Arnod
Zara (610 kg)
di Diemoz Sandro
Cocoricò (710 kg)
di Thomasset Joseph e Nadege
Diane (633 kg)
di Gontier Edy
Ardita (630 kg)
di Savoretti Ines
Lince (646 kg)
di Bethaz Pierre
Zara (610 kg)
di Diemoz Sandro
Diane (633 kg)
di Gontier Edy
Ardita (630 kg)
di Savoretti Ines
Zara (610 kg)
di Diemoz Sandro
Zara (610 kg)
di Diemoz Sandro

Seconda Categoria – 34 bovine

Belina (570 kg)
di Chamonin – Frassy
Saccade (585 kg)
di Grivel Enrico
Mirage (584 kg)
di Frères Grimod
Tresor (582 kg)
di Gerbelle Mathieu
Versaille (583 kg)
di Frères Avoyer
Dallas (588 kg)
di Chamonin – Frassy
Fribourg (584 kg)
di Frères Clos
Moschetta (545 kg)
di Tillier Alfreda
Belina (570 kg)
di Chamonin – Frassy
Tresor (582 kg)
di Gerbelle Mathieu
Versaille (583 kg)
di Frères Avoyer
Fribourg (584 kg)
di Frères Clos
Belina (570 kg)
di Chamonin – Frassy
Versaille (583 kg)
di Frères Avoyer
Versaille (583 kg)
di Frères Avoyer

Terza Categoria – 29 bovine

Venise (532 kg)
di Bethaz Louis
Tequila (535 kg)
di Grivel Enrico
Tiki (520 kg)
di Chamonin – Frassy
Bataillon (522 kg)
di Frères Brumin
Mistere (496 kg)
di Bethaz Louis
Brisbanne (537 kg)
di Gerbelle Neal
Rondella (517 kg)
di Borinato – Arnod
Greffe (535 kg)
di Grivel Enrico
Tequila (535 kg)
di Grivel Enrico
Tiki (520 kg)
di Chamonin – Frassy
Brisbanne (537 kg)
di Gerbelle Neal
Greffe (535 kg)
di Grivel Enrico
Tiki (520 kg)
di Chamonin – Frassy
Greffe (535 kg)
di Grivel Enrico
Tiki (520 kg)
di Chamonin – Frassy