Eliminatoria di Brissogne del 07/10/2018

Prima Categoria – 67 bovine

Vallon (715 kg)
di Boch Lea
Fribourg (716 kg)
di Squinabol Michel
Cuba (690 kg)
di Squinabol Federico
Mandolla (770 kg)
di Az. Agr. Verney
Princesse (710 kg)
di Diemoz Loris
Monella (778 kg)
di Diemoz Diego
Melodie (671 kg)
di Busso Piero
Niagara (818 kg)
di Diemoz Loris
Vallon (715 kg)
di Boch Lea
Mandolla (770 kg)
di Az. Agr. Verney
Monella (778 kg)
di Diemoz Diego
Niagara (818 kg)
di Diemoz Loris
Mandolla (770 kg)
di Az. Agr. Verney
Niagara (818 kg)
di Diemoz Loris
Mandolla (770 kg)
di Az. Agr. Verney

Seconda Categoria – 103 bovine

Chanel (597 kg)
di Soc. Lo Tsantì
Guerra (586 kg)
di Bethaz Pierre
Veleno (593 kg)
di Arvat Edy
Poblanc (596 kg)
di Clerin Andrea
Samba (553 kg)
di Chabloz Milva
Barletta (594 kg)
di Rosaire Nicole
Pastis (584 kg)
di Ducly Renzo
Bambine (597 kg)
di Cretier Aurelio
Guerra (586 kg)
di Bethaz Pierre
Veleno (593 kg)
di Arvat Edy
Barletta (594 kg)
di Rosaire Nicole
Pastis (584 kg)
di Ducly Renzo
Guerra (586 kg)
di Bethaz Pierre
Barletta (594 kg)
di Rosaire Nicole
Barletta (594 kg)
di Rosaire Nicole

Terza Categoria – 90 bovine

Canaille (530 kg)
di Cerise Alex
Morienne (538 kg)
di Boch Lea
Difesa (548 kg)
di Montovert Gerard
Ca Suffit (520 kg)
di Gerbelle Neal
Sauvage (550 kg)
di Bionaz Dino
Furia (545 kg)
di Fam. Venturini
Mourina (548 kg)
di Machet Emanuela
Tormenta (547 kg)
di Chabloz Milva
Canaille (530 kg)
di Cerise Alex
Ca Suffit (520 kg)
di Gerbelle Neal
Sauvage (550 kg)
di Bionaz Dino
Tormenta (547 kg)
di Chabloz Milva
Canaille (530 kg)
di Cerise Alex
Sauvage (550 kg)
di Bionaz Dino
Canaille (530 kg)
di Cerise Alex