Eliminatoria di Aymavilles del 15/04/2018



Prima Categoria – 22 bovine

Diane (573 Kg.)
di Soc. La Coccinelle
Diaboline (665 Kg.)
di Az. Agr. Verney
Trionfa (667 Kg.)
di Frères Chamen
Moureun (679 Kg.)
di Cuc Lucien
Merleun (760 Kg.)
di Az. Agr. Verney
Saphir (722 Kg.)
di Gontier Edy
Tigrò (698 Kg.)
di Savioz Valentino
Mirette (656 Kg.)
di Dalbard Fabio
Diaboline (665 Kg.)
di Az. Agr. Verney
Moureun (679 Kg.)
di Cuc Lucien
Saphir (722 Kg.)
di Gontier Edy
Mirette (656 Kg.)
di Dalbard Fabio
Diaboline (665 Kg.)
di Az. Agr. Verney
Saphir (722 Kg.)
di Gontier Edy

Saphir (722 Kg.)
di Gontier Edy

Seconda Categoria – 38 bovine

Zelande (550 Kg.)
di Chabloz Fulvio
Voleine (540 Kg.)
di Celesia Maurice
Coquette (559 Kg.)
di Chabloz Fulvio
Fiura (567 Kg.)
di Bieller Davide
Furia (544 Kg.)
di Saraillon Leo
Natty (558 Kg.)
di Gontier Edy
Brunie (559 Kg.)
di Frères Quendoz
Mystere (558 Kg.)
di Soc. La Borettaz
Zelande (550 Kg.)
di Chabloz Fulvio
Natty (558 Kg.)
di Gontier Edy
Coquette (559 Kg.)
di Chabloz Fulvio
Brunie (559 Kg.)
di Frères Quendoz
Natty (558 Kg.)
di Gontier Edy
Brunie (559 Kg.)
di Frères Quendoz

Brunie (559 Kg.)
di Frères Quendoz

Terza Categoria – 44 bovine

Paris (507 Kg.)
di Chabloz Fulvio
Toulouse (505 Kg.)
di Frères Quendoz
Comanche (513 Kg.)
di Cuc Lucien
Zara (517 Kg.)
di Saraillon Leo
Ardita (472 Kg.)
di Frères Jeantet
Flora (508 Kg.)
di Soc. La Borettaz
Reinetta (512 Kg.)
di Comé – Ouvrier
Magneun (509 Kg.)
di Frères Quendoz
Paris (507 Kg.)
di Chabloz Fulvio
Zara (517 Kg.)
di Saraillon Leo
Flora (508 Kg.)
di Soc. La Borettaz
Magneun (509 Kg.)
di Frères Quendoz
Paris (507 Kg.)
di Chabloz Fulvio
Flora (508 Kg.)
di Soc. La Borettaz

Flora (508 Kg.)
di Soc. La Borettaz