Eliminatoria di Antey-Saint-André del 23/09/2018

Prima Categoria – 34 bovine

Chanel (675 kg)
di Frères Cuneaz
Charmente (777 kg)
di Nones Davide
Moschetta (687 kg)
di Saraillon Leo
Merylin (711 kg)
di Frères Brocard
Friponne (690 kg)
di Collé Luigino
Feisan (685 kg)
di Bich Ornella
Biscotte (681 kg)
di Pinet Giulio
Iris (711 kg)
di Frères Clos
Charmente (777 kg)
di Nones Davide
Moschetta (687 kg)
di Saraillon Leo
Feisan (685 kg)
di Bich Ornella
Iris (711 kg)
di Frères Clos
Moschetta (687 kg)
di Saraillon Leo
Iris (711 kg)
di Frères Clos
Moschetta (687 kg)
di Saraillon Leo

Seconda Categoria – 39 bovine

Valeisa (585 kg)
di Nones Davide
Falcon (598 kg)
di Frères Clos
Briganda (598 kg)
di Vuillermoz Luca
Spia (580 kg)
di Chadel Jean Paul
Fiura (583 kg)
di Bieller Davide
Naccia (587 kg)
di Pont Marcella
Choucas (596 kg)
di Frères Cuneaz
Bouleun (596 kg)
di Frères Quendoz
Valeisa (585 kg)
di Nones Davide
Spia (580 kg)
di Chadel Jean Paul
Fiura (583 kg)
di Bieller Davide
Choucas (596 kg)
di Frères Cuneaz
Valeisa (585 kg)
di Nones Davide
Choucas (596 kg)
di Frères Cuneaz
Valeisa (585 kg)
di Nones Davide

Terza Categoria – 63 bovine

Morienne (515 kg)
di Boch Lea
Prudence (548 kg)
di Az. Agr. Verney
Regina (537 kg)
di Loreti Flavio
Braqueun (540 kg)
di Frères Quendoz
Bayles (548 kg)
di Ramires Davide
Ramona (543 kg)
di Pellissier Sabina
Greundza (538 kg)
di Tuberlini Patric
Coudra (535 kg)
di Maquignaz Jean Antoine
Prudence (548 kg)
di Az. Agr. Verney
Braqueun (540 kg)
di Frères Quendoz
Ramona (543 kg)
di Pellissier Sabina
Coudra (535 kg)
di Maquignaz Jean Antoine
Braqueun (540 kg)
di Frères Quendoz
Ramona (543 kg)
di Pellissier Sabina
Braqueun (540 kg)
di Frères Quendoz