Eliminatoria di Nus del 13/09/2014

Prima Categoria – 46 bovine

Tigre (715 Kg.)
di PEPELIN Stefano
Bellesse (680 Kg.)
di SALUARD René
Mystère (700 Kg.)
di CHABLOZ Milva
Gianduia (610 Kg.)
di REBOULAZ Giuliano
Sansblagues (625 Kg.)
di VIAL Ronny
Rondella (685 Kg.)
di PEPELIN Stefano
Souris (650 Kg.)
di FAVRE Nicole
Cuba (695 Kg.)
di Az. Agr. VERNEY
Tigre (715 Kg.)
di PEPELIN Stefano
Mystère (700 Kg.)
di CHABLOZ Milva
Rondella (685 Kg.)
di PEPELIN Stefano
Souris (650 Kg.)
di FAVRE Nicole
Mystère (700 Kg.)
di CHABLOZ Milva
Rondella (685 Kg.)
di PEPELIN Stefano
Reina1Cat
Rondella (685 Kg.)
di PEPELIN Stefano

Seconda Categoria – 57 bovine

Vipère (580 Kg.)
di FAVRE Nicole
Selvaggia (580 Kg.)
di GALLET Andrea
Coucou (570 Kg.)
di MILLESI Didier
Sans Foulie (570 Kg.)
di CHABLOZ Milva
Alerta (570 Kg.)
di REBOULAZ Giuliano
Bandit (572 Kg.)
di Frères CLOS
Viky (575 Kg.)
di BARAILLER Stefano
Gitane (573 Kg.)
di MARQUIS Alino
Vipère (580 Kg.)
di FAVRE Nicole
Sans Foulie (570 Kg.)
di CHABLOZ Milva
Bandit (572 Kg.)
di Frères CLOS
Gitane (573 Kg.)
di MARQUIS Alino
Vipère (580 Kg.)
di FAVRE Nicole
Gitane (573 Kg.)
di MARQUIS Alino
Reina2Cat 

 

Vipère (580 Kg.) di FAVRE Nicole

 

Terza Categoria – 79 bovine

Vedette (530 Kg.)
di NOZ Annie e Nicole
Cavallin (516 Kg.)
di REBOULAZ Giuliano
Marquisa (500 Kg.)
di ROSSET Lorenzo
Betise (510 Kg.)
di ELEX Luca
Brunette (530 Kg.)
di BIONAZ Michele
Marmotta (510 Kg.)
di DAMARINO Edy
Sans Nuages (524 Kg.)
di ELEX Luca
Reinon (528 Kg.)
di BERRIAT Daniel
Vedette (530 Kg.)
di NOZ Annie e Nicole
Marquisa (500 Kg.)
di ROSSET Lorenzo
Marmotta (510 Kg.)
di DAMARINO Edy
Sans Nuages (524 Kg.)
di ELEX Luca
Marquisa (500 Kg.)
di ROSSET Lorenzo
Sans Nuages (524 Kg.)
di ELEX Luca
Reina3Cat


Marquisa (500 Kg.)
di ROSSET Lorenzo

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *